Elemente Smart în proiectele de construcții

Designul clădirilor inteligente este despre sustenabilitate, dar și despre îmbunătățirea calității vieții. Elementele inovative  de construcție și design elimină limitările de orice fel și recrează spații unde oamenii pot locui, lucra, crea și se pot dezvolta într-un mod sustenabil și inteligent. Utilizarea de elemente inteligente în construcția de fațade nu ține de alegerea unor sisteme […]